“Đánh võ mù” chắc chắn là thất bại !!!

Từ kinh nghiệm sử dụng và tư vấn nhiều năm tôi quan sát thấy hơn 90% người áp dụng quảng cáo Google hay Facebook đều không áp dụng kỹ thuật này.

Điều này dẫn đến lãng phí cực kỳ lớn. Tôi có thể khẳng định “thất bại” là chắc chắn.

Là kỹ thuật nào ? MỜI BẠN XEM VIDEO!