Google Adwords

Nguyễn Đức Huy Hùng

Quảng cáo Google, Facebook hay SEO chỉ là “phần ngọn” !!!

Có một “bài học quí giá” mà tôi chỉ nhận ra sau nhiều năm áp dụng Online Marketing cho bán hàng. Phát hiện này đi ngược với những suy nghĩ thông thường của đa số người bán hàng online. Bài học này giúp bạn hạn chế lãng phí, phát huy hiệu quả.

Xem chi tiết