Dựa Vào Ai Để Nắm Bắt Cơ Hội Này ???

Cơ hội bán hàng trên Online là cực kỳ lớn vì thành phần trung lưu của Việt Nam đang "phình to" rất nhanh.  

CÂU HỎI:  là Giám Đốc hay Chủ Doanh Nghiệp muốn phát triển kênh bán hàng Online thì ta nên dựa vào ai ???
Trong bài video này tôi chia sẽ KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU của mình. MỜI BẠN XEM VIDEO !