Khoa Được Tăng Lương 100% !

Khoa là một thanh niên từ Miền Trung vào làm việc tại Sài Gòn. Với vốn kỹ năng còn ít nên trong khoảng thời gian dài, lương của Khoa không được tăng. Tuy nhiên gần đây bạn ấy đã được TĂNG LƯƠNG, không những vậy, còn TĂNG ĐẾN 100%.
Điều gì đã xảy ra? và ta có thể học hỏi điều gì từ đây? MỜI BẠN XEM VIDEO !