Tôi đã tăng hiệu quả nhiều lần nhờ "ngộ" ra điều này !

Tôi xin chia sẽ một câu chuyện của bản thân mà tôi “ngộ” ra đã giúp tăng hiệu quả Online Marketing lên nhiều lần.Cái “ngộ” này hiện nay là cách tiếp cận Online Marketing mà tôi luôn luôn áp dụng.

Trong video này tôi giải thích chi tiết về điều này. MỜI BẠN XEM VIDEO !